Sut i Ddisgleirio Adeg y Nadolig

Sut i Ddisgleirio Adeg y Nadolig

in stock
£ 16.50

Description

Mae'r Nadolig yn adeg prysur ym mhob dosbarth yn yr ysgol gynradd. Mae Sut i Ddisgleirio Adeg y Nadolig wedi ei ysgrifennu gan athrawes sy'n gwerthfawrogi'r gofynion hyn, ynghyd â'r posibiliadau o gael gwaith da iawn gan blant sydd wedi eu hysbrydoli a'u cyffroi gan y paratoadau ar gyfer yr wyl. Mae'r llyfr yn cynnwys mwy na 40 o ddalennau i'w llungopïo i'w defnyddio gyda phlant 5-7 oed. Gellir defnyddio'r dalennau yn annibynnol, fel adnoddau i bori trwyddynt neu gellir cymryd detholiad i'w defnyddio fel prosiect Nadolig bychan.

Christmas is a hectic time of year in every primary classroom. How to Sparkle at Christmas Time has been written by a practising teacher who appreciates these demands as well as the potential for especially good work from children inspired and excited by seasonal preoccupations. The book contains over 40 illustrated photocopiable sheets for use with 5-7 year olds. All these sheets are suitable to be used independently of each other, or a selection can be taken to form a mini Christmas project.

Read moreRead less

Product details

Sample material

blog comments powered by Disqus
There are no market restrictions for this book.

RELATED BOOKS